Kvalitní speciální tisky pro soukromou i firemní prezentaci, propagační letáky, prospekty, samolepky, plakáty, přítisky na kalendáře, potisk reklamních předmětů,
potisk PE i textilních tašek, pozvánky a další speciální tisky, včetně serigrafií.