Novoštěrboholská 34, 102 00 Praha 10  
        

NABÍZÍME VÁM :                         
     Kvalitní sítotisk (do formátu B2), ofsetový tisk a širokou škálu ostatních polygrafických služeb pro potřebu Vaší firmy. 

JAK Z DODANÝCH PODKLADŮ, TAK Z NÁVRHŮ ZPRACOVANÝCH
DLE VAŠICH POŽADAVKŮ V NAŠEM STUDIU ...